ติดต่อเรา


พิมพ์ข้อความของคุณ เพื่อส่งมาหาเรา

รายละเอียดการติดต่อ

มี 2 ช่องทางสำหรับการติดต่อเราคือ
ส่งเมลมาโดยตรง หรือส่งข้อความผ่านเว็บไซต์(ด้านล่าง)

อีเมล: fifavipvip@gmail.com

เวลาติดต่อ: ได้ทุกวัน: 9:00 AM ถึง 17:00 PM

ติดต่อสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)


รายละเอียดการติดต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

หมายเลขโทรติดต่อ: 0-2528-8888

หมายเลขโทรสาร: 0-2528-9228

ติดต่อสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล (ถนนราชดำเนินกลาง)


รายละเอียดการติดต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ถนนราชดำเนินกลาง)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขที่ 3 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หมายเลขโทรติดต่อ: 0-2281-1611

หมายเลขโทรสาร: 0-2281-9011

รายละเอียดเพิ่มเติม


เวลาทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน) ทุกวันทำการ
หากถูกรางวัลเพื่อความสดวกในการขอรับเงินรางวัลนั้น โปรดนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วยทุกครั้ง
ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ถนนนนทบุรี-สนามบินน้ำ โทร. 0-2528-8888
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เข้าชมได้ที่ www.glo.or.th/tor_view_list.php
โทรศัพท์สายด่วน หมายเลข 1466
การนำสลากกินแบ่งไปเงิน การคิดร้อยละหากถูกรางวัล
กรณีที่ท่านถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเงินรวม ไม่เกิน 20,000.- บาท และจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด และถ้าหากเงินรางวัลเกินกว่า 20,000.- บาทนั้น
นำจ่ายเงินรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขาราชดำเนิน โดยท่านต้องชำระค่าอากร/ค่าภาษี ก่อนรับเงินรางวัล
ค่าอากรแสตมป์/ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนี้
* สลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.50 บาท
* สลากพิเศษ ชำระค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 บาท
ร้องเรียน ร้องทุกข์